Basketballcompany

Ondersteuning voor basketbalverenigingen

Welkom op de website van basketballcompany.nl. Basketballcompany.nl ondersteunt basketbalverenigingen in Nederland en België met informatie, tools en activiteiten zodat zij de focus kunnen leggen op datgene waar het om draait: de bal!

Waar kunnen we bij helpen?

  • Opstellen van een meerjaren beleidsplan
  • Opstellen van een jeugdplan basketbal
  • Verzorgen van trainers opleidingen
  • Automatisering van verenigingstaken

Opstellen meerjaren beleidsplan basketbal

In een beleidsplan legt de vereniging vast wat zij wil bereiken, hoe zij dat wil bereiken en wanneer zij dat wil bereiken. Meestal wordt een beleidsplan voor de middellange termijn geschreven (3-5 jaar).

De doelstellingen in het plan moeten helder en concreet omschreven zijn, zodat het plan geëvalueerd en eventueel aangepast kan worden. Het plan dient verder om inzicht te geven in de structuur en samenhang van de vereniging, is een houvast voor de bestuursleden en geeft de leden inzicht in de plannen van het bestuur.

Daarnaast is het beleidsplan ook een document dat kan worden gebruikt in de communicatie met externe partijen zoals bijvoorbeeld gemeente of sponsoren.

Lees meer over meerjaren beleidsplan basketball…

Opstellen van een jeugdplan basketbal

Iedere basketbalvereniging zou een jeugdplan moeten hebben. Een jeugdplan brengt basketbal op een hoger plan, niet alleen binnen de vereniging maar uiteindelijk ook op nationaal en internationaal niveau!

Het jeugdplan is een plan waarin wordt beschreven hoe een vereniging te werk gaat bij het opleiden van jeugdspelers tot talentvolle basketballers en is vaak onderdeel van een algemeen meerjaren beleidsplan van de vereniging. Het jeugdplan is een dynamisch plan dat jaarlijks moet worden geëvalueerd en daar waar nodig moet worden bijgesteld.

Lees meer over jeugdplan basketball…

Verzorgen van basketbal trainersopleidingen

Vanuit de NBB en NOC-NSF worden er steeds meer eisen gesteld aan verenigingen op het gebied van gediplomeerde trainers. Samen met de vereniging kijken we naar de mogelijkheden en zorgen we er voor dat trainers en coaches worden opgeleid en belangrijker: hun diploma halen.

Automatisering van verenigingstaken basketbal

Onze achtergrond is automatisering in de breedste zin des woords. Graag zetten we onze kennis en ervaring in om verenigingen te helpen hun verenigingstaken zoveel mogelijk te automatisering met als doel meer tijd en mensen vrijmaken voor basketbal. Denk hierbij aan advies en implementaties op het gebied van leden en financiële administratie, interactie met gegevens uit ISS, websites, hosting, sociale media etc.

Zo hebben we recentelijk de onlinebasketballacademy.nl gelanceerd. Met de onlinebasketballacademy.nl kunnen verenigingen een eigen jeugdplan samenstellen op basis van meer dan 100 uitgewerkte vaardigheden. Elke vaardigheid bevat oefeningen die met 1 klik in een online training gezet kunnen worden. De training kan vervolgens op een tablet worden bekeken of naar PDF worden geprint.

Er is ook een LITE versie beschikbaar die ook geschikt is voor buitenlandse coaches en wordt daarom in meerdere talen aangeboden: onlinebasketballcoach.com. Met de LITE versie kunnen alleen oefeningen worden gemaakt en worden toegevoegd aan een online training.